Par mobīlo telefonu lietošanas kārtību
Pamatojoties uz Jelgavas novada Sesavas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumu 5.7 punktu:

·        Izglītojamie nedrīkst stundu un pasākumu laikā bez skolotāja atļaujas izmantot mobilos tālruņus un citus priekšmetus.
·        Mobilos tālruņus drīkst izmantot tikai ārkārtas gadījumos, lai nodrošinātu drošības un veselības aizsardzību, kā arī mācību procesā ar skolotāju atļauju.
·          Ja izglītojamais stundas, pasākuma laikā vai starpbrīžos (ja tas traucē kārtībai izglītības iestādē) lieto priekšmetus, kas nav paredzēti mācību stundām vai pasākumiem, skolotājam ir tiesības tos atsavināt un nodot klases audzinātājam, kas pēc situācijas izvērtēšanas lemj par to atdošanu tikai izglītojamā  vecākiem.

Stundu saraksts

STUNDU SARAKSTS 

Skolnieku autobusu kursēšanas laiki 2021./22.m.g.

Autobusu kursēšanas laiki no rīta nospiest šeit
Autobusu kursēšanas laiki pēcpusdienā nospiest šeit

Informācija skolniekiem

Jaunais mašīntulkošanas rīks -HUGO ! Izmēģini rīku, kas tulko, lasa priekšā tev tekstu!

10.februāris- droša interneta diena! Apmeklē mājas lapu drossinternets.lv un seko informācijai!Kur zvanīt ārkārtējos gadījumos?
Zvaniet uz tālruņa numuru 112, ja pastāv briesmas jūsu vai apkārtējo veselībai, dzīvībai, drošībai.
 Zvanot uz tālruņa numuru 112:
  • Jūs varat izsaukt ugunsdzēsējus glābējus;
  • Jūs savienos ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu;
  • Jūs savienos ar policiju;
  • Jūs savienos ar gāzes dienestu.

Autobusa saraksts Lielsesava-Bērvircava-Sesavas skola

Lielsesava - 7.30
Klāvi -7.40
Buķi -7.44
Galamuiža - 7.48
Bērvircava - 7.53
Sesavas skola - 8.05

Autobusa saraksts  Sesavas skola - Bērvircava - Lielsesava 

Sesavas skola - 15.25
Bērvircava - 15.36
Galamuiža - 15.41
Buķi - 15.45
Klāvi -  15.49
Lielsesava - 15.53

(Informācijas avots  1188.lv )